» Návratnosť investície do LED

 

Príklad ktorý presvedčí každého kto si myslí že investovať do LED žiaroviek nemá význam lebo sú drahé.

Príklad.

1ks 50W halogénová žiarovka typu GU10 verzus 1ks 6W LED žiarovka

Cena kvalitnejšej halogénovej žiarovky 3 eura

Cena  kvalitnej LED žiarovky 13,90

Denne svietenie 4,5  hodiny

Cena za 1Kw elektrickej energie je 0,14 eura

Spotreba 50W halogénovej žiarovky za jeden rok je za 11,50 eura+ cena žiarovky 3eura = 14,50 eura náklady na jeden rok pri jednej halogénovej žiarovke.

Postup výpočtu pre halogénovú žiarovku:

4,5 hod/deň * 50W * 365 dni = 82125 W /rok

Premena W na KW  : 82125 W / 1000 = 82,125 KW/rok

Ročnú spotrebu vynásobíme cenou za 1Kw el. energie :  82,125 * 0,14 = 11,50 eur /rok

Spotreba 6W LED žiarovky za jeden rok je za 1,38 eura + cena žiarovky 13,90eura =15,25 eura náklady na jeden rok pri jednej LED žiarovke.

Postup výpočtu pre halogénovú žiarovku:

4,5 hod/deň * 6W * 365 dni = 9855 W /rok

Premena W na KW  : 9855 W / 1000 = 9,855 KW/rok

Ročnú spotrebu vynásobíme cenou za 1Kw el. energie :  9,855 * 0,14 = 1,38 eur /rok

 

Na príklade jasne môžeme  vidieť že návratnosť investície kvalitných LED žiarovky za cenu 13,90 eura  je jeden rok.

Počas prvého roka sa Vám náklady na kúpu žiarovky vrátia a ďalšie dva roky Vám  táto LED žiarovka ušetrí (2 * 14,50) = 29 eur.

Záver:

Matematickým výpočtom pre 1 stupeň základných  škôl sme dokázali že  investícia do kvalitných LED žiaroviek je investíciou z rozumu pri tak rýchlej návratnosti a záruke 3 roky.

Jednoducho povedané ,touto investíciou  môžete len získať a nie stratiť !!!

Ak si aj  po tomto  príklade si myslíte že cena 13,90 eura za kvalitnú LED žiarovku je vysoká dajte nám vedieť prečo.

YTI5Zm